accommodant,


accommodant,
e adj. (de accommoder) дружелюбен, сговорчив, отстъпчив, любезен. Ќ ост. accommodant, а който понася, приема лесно.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.